SPORT

Chèques sport : sollicitez-les encore en octobre !

Une intervention financière de 75 € dans les frais d’inscription/de cotisation à un club sportif peut être obtenue pour les jeunes de 6 à 26 ans. Les conditions d’octroi et le formulaire de demande sont disponibles sur www.uccle.be ou au Service des Sports (rue de Stalle 77).
Infos : 02/605.15.45 ou

Sportcheques: vraag ze nog aan in oktober!

Jongeren van 6 tot 26 jaar kunnen een tegemoetkoming van € 75 in de inschrijvings-/lidmaatschapskosten bij een sportclub krijgen. De toekenningsvoorwaarden en het aanvraagformulier zijn beschikbaar op www.ukkel.be of bij de Sportdienst (Stallestraat 77).

Info: 02/605.15.45 of