PROPRETÉ

Pensez au conteneur orange pour protéger vos sacs

À partir du 1er mai prochain, l’utilisation des sacs orange sera obligatoire. Les déchets alimentaires qui peuvent être recyclés devront donc aller directement dans le sac orange et non plus dans le sac blanc. Sorti le bon jour, le sac orange sera collecté par Bruxelles-Propreté et son contenu sera transformé en énergie verte ou en engrais. Afin de limiter les odeurs et éviter que votre sac ne soit déchiré par des animaux, vous pouvez le placer dans un petit conteneur orange de 25 litres. Ces conteneurs sont gratuits et disponibles du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h au Service Propreté situé rue de Stalle 160 à 1180 Uccle. Nous vous rappelons que vous êtes tenus de nettoyer votre trottoir quelles que soient les raisons des salissures !

REINHEID

Denk aan de oranje container om uw zakken te beschermen

Vanaf 1 mei is het gebruik van de oranje zakken verplicht. Recycleerbaar voedselafval moet dus rechtstreeks in de oranje zak en niet langer in de witte zak belanden. De oranje zak moet op de correcte dag buitengezet worden en zal opgehaald worden door Net Brussel. De inhoud ervan wordt omgezet in groene energie of meststof. Om de geurhinder te beperken en te vermijden dat uw zak opengescheurd wordt door dieren, kunt u hem in een kleine oranje container van 25 liter hangen. Deze containers zijn gratis beschikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.00 uur bij de dienst Reinheid, Stallestraat 160 te 1180 Ukkel. Ter herinnering: u moet uw trottoir schoonmaken, ongeacht de oorzaak v