PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Cette journée, organisée en collaboration avec le Conseil Communal Consultatif des Personnes en Situation de Handicap (CCCPSH), sera rythmée par des ateliers de mises en situation pour mieux connaître les réalités et les capacités de la personne en situation de handicap et poser un autre regard sur la différence. Le tout dans une ambiance musicale, joyeuse et bon enfant. Parmi les ateliers proposés : se déplacer en fauteuil roulant, faire un parcours d’obstacles dans le noir absolu, s’initier de manière ludique à langue des signes, atelier bien-être, jeux de société pour enfants, démonstration de cyclo-danse, football pour enfants sourds et malentendants…
Quand ? Le samedi 8 octobre 2022 de 12h à 17h. Où ? Au Parvis Saint-Pierre et à la Maison des Arts d’Uccle (rue du Doyenné 102). Infos ? 02/605.22.81 ou .
Ateliers gratuits et accessibles à toutes et tous.

PERSONEN MET EEN HANDICAP

Samedifference, een sensibiliseringsdag ant, van de burgers rond beperkingen

Tijdens deze dag, georganiseerd in samenwerking met de Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (GAPH), zijn er workshops en rollenspellen om de realiteit en de capaciteiten van de persoon met een handicap beter te leren kennen en een andere blik te werpen op het verschil. Dit alles in een muzikale, vrolijke en gemoedelijke sfeer. Onder de aangeboden workshops: zich verplaatsen in een rolstoel, een hindernissenparcours in het pikdonker afleggen, een ludieke initiatie gebarentaal, welzijnsworkshop, gezelschapsspelen voor kinderen, demonstratie cyclodans, voetbal voor dove en slechthorende kinderen, …

Wanneer? Zaterdag 8 oktober 2022 van 12 tot 17 uur. Waar? Op het Sint- Pietersvoorplein en in het Kunstenhuis Ukkel (Dekenijstraat 102).
Info? 02/605.22.81 of .
Workshops gratis toegankelijk voor iedereen.