À l’initiative de l’échevinat des Personnes en Situation de Handicap et avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Échevins, The Extraordinary Film Festival (TEFF) revient pour la quatrième fois au Centre Culturel d’Uccle pour deux séances « Best of ». Les films présentés sont de formidables outils de réflexion sur nos représentations de la différence et l’occasion de changer notre regard sur l’autre et la différence

Le programme :
– Jeudi 24 novembre 2022 à 20h00 : projection des meilleurs courts métrages comédies de l’édition 2021 du TEFF.
Entrée gratuite. Réservation obligatoire via www.ccu.be ou via le 02/374.64.84.
– Vendredi 25 novembre 2022 à 20h00 : projection du long métrage
« PRESQUE » de Bernard Campan et Alexandre Jollien (Prix spécial des jurys du TEFF 2021).
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils…
Entrée gratuite. Réservation obligatoire via www.ccu.be ou via le 02/374.64.84.

Wanneer handicaps op het grote doek verschijnen

PERSONEN MET EEN HANDICAP

Op initiatief van de dienst Personen met een Handicap en met de steun van het college
van burgemeester en schepenen komt The Extraordinary Film Festival (TEFF) voor de vierde keer naar het Cultureel Centrum van Ukkel voor twee best of-sessies. De vertoonde films
zijn uitstekende hulpmiddelen om na te denken over onze voorstelling van het verschil en de gelegenheid om onze blik op de andere en op het verschil te veranderen.

Het programma:
– Donderdag 24 november 2022 om 20 uur: vertoning van de beste komische kortfilms van de editie 2021 van TEFF.
Gratis toegang. Reserveren verplicht via www. ccu.be of via 02/374.64.84.
– Vrijdag 25 november 2022 om 20 uur: vertoning van de speelfilm « PRESQUE » van Bernard Campan en Alexandre Jollien (speciale juryprijs van TEFF 2021).
Twee mannen gaan op pad, van Lausanne naar het zuiden van Frankrijk, in een lijkwagen. Ze kennen elkaar amper en hebben weinig dingen gemeen, althans dat denken ze …
Gratis toegang. Reserveren verplicht via www.ccu.be of via 02/374.64.84.