SANTÉ

La marche nordique est une marche qui permet de solliciter les chaînes musculaires de l’ensemble du corps de par la coordination harmonieuse qu’elle entraîne entre le haut et le bas du corps. Sa spécificité vient de l’utilisation des bâtons qui vont permettre de se propulser et d’augmenter la vitesse de marche (5 à 6 km/h). Ainsi, les articulations des membres supérieurs et surtout inférieurs seront soulagées et l’endurance des marcheurs augmentée. Durant l’atelier, l’animatrice passera en revue les différentes étapes d’apprentissage qui permettront ensuite d’acquérir la technique de base. Les bâtons sont mis à disposition. Réservé aux adultes.

Quand ? Les lundis 7 novembre, 5 & 19 décembre et les vendredis 18 & 25 novembre et 16 décembre 2022 de 12h à 13h. Où ? Au Parc de Wolvendael (entrée rue Rouge, en face du Centre Culturel). Pour s’inscrire (obligatoire) 02/605.22.84 ou eventfchs@ uccle.brussels. Participation gratuite. En cas de pluie, les activités sont maintenues.

Nieuw in Ukkel ! Initiaties nordic walking

GEZONDHEID

Nordic walking in een manier van lopen waarmee alle spierketens in het volledige lichaam geactiveerd worden door de harmonieuze coördinatie tussen het boven- en onderlichaam. De eigenheid ervan komt door het gebruik van de stokken, waarmee u zich kunt voortduwen en waardoor de stapsnelheid stijgt (5 tot 6 km/uur). Zo worden de gewrichten
van de bovenste en vooral de onderste ledematen ontlast en stijgt het uithoudingsvermogen van de wandelaars. Tijdens de workshop overloopt de animatrice de verschillende stappen in het leerproces waardoor u de basistechniek onder de knie kunt krijgen. Er zijn stokken ter beschikking. Voorbehouden voor volwassenen.
Wanneer? Maandag 7 november en 5 & 19 december en vrijdag 18 & 25 november en 16 december 2022 van 12 tot 13 uur. Waar? In het Wolvendaelpark (ingang Rodestraat, tegenover het Cultureel Centrum). Inschrijven (verplicht) 02/605.22.84 of . Gratis deelname. Bij regenweer gaan de activiteiten gewoon door.