SERVICE VERT

Pendant un mois (et plus si affinités), chaque Ucclois(e) peut s’engager à ne plus tondre sa pelouse sur une surface minimum d’un mètre carré. Le but : permettre aux plantes, fleurs, abeilles, papillons ou insectes en tout genre d’y faire leur grand retour. Mais aussi prendre conscience des autres vertus d’un tel espace, notamment face aux enjeux climatiques. Le Service Vert d’Uccle s’y engage en laissant certaines parties d’espaces verts à l’état naturel, en privilégiant la fauche tardive par exemple mais aussi en laissant certaines zones non tondues dans nos parcs et espaces verts ou encore en diminuant la fréquence de tonte dans les endroits où c’est possible.

GROENDIENST

Laat je grasmaaier in mei staan

Alle Ukkelaars kunnen zich een maand lang (en meer indien gewenst) ertoe verbinden om hun gras op een oppervlakte van minstens een vierkante meter niet te maaien. De doelstelling: ervoor zorgen dat allerlei planten, bloemen, bijen, vlinders en insecten er terugkeren, maar ook zich bewust worden van de andere voordelen van een dergelijke ruimte, meer bepaald in het licht van de klimaatuitdagingen. De Groendienst van Ukkel verbindt zich ertoe door bepaalde delen van groene ruimtes in hun natuurlijke toestand te laten, door de voorkeur te geven aan laattijdig maaien bijvoorbeeld maar ook door bepaalde zones in onze parken en groene ruimtes niet te maaien of door de maaifrequentie te verminderen op de plaatsen waar dat mogelijk is.