ENVIRONNEMENT

Sur les plans de gestion des Parc Fond’Roy, Plateau Engeland, Parc Sauvagère et du Kauwberg Jusqu’au 22 mars 2023 se tient l’enquête publique relative aux plans de gestion Natura 2000 de ces quatre espaces verts qui comptent une faune et une flore exceptionnelles (et fragiles). Les documents mis à l’enquête décrivent les mesures qui permettent d’y améliorer la biodiversité et d’ainsi atteindre les objectifs nature définis pour les sites classés Natura 2000. Les plans de gestion sont consultables au siège de Bruxelles Environnement à Tour et Taxis, sur leur site internet (lien direct) https://environnement.brussels/ et aussi au Service Environnement d’Uccle (rue de Stalle 77) du lundi au vendredi de 8h à 16h.

Geef je mening!

MILIEU

Over het beheerplan van het Vronerodepark, het Engelandplateau, het Sauvagèrepark en de Kauwberg Tot 22 maart 2023 vindt het openbaar onderzoek plaats over de Natura 2000-beheerplannen van deze vier groene ruimtes, die een uitzonderlijke (maar kwetsbare) fauna en flora hebben. De documenten die ter onderzoek voorgelegd worden beschrijven de maatregelen waardoor de biodiversiteit er verbeterd kan worden en zo de natuurdoelstellingen bereikt kunnen worden die voor de beschermde Natura 2000-gebieden gedefinieerd werden. De beheerplannen kunnen geraadpleegd worden op de zetel van Leefmilieu Brussel in Tour & Taxis, op hun website (direkt) https:// leefmilieu.brussels en bij de Milieudienst van Ukkel (Stallestraat 77), van maandag tot vrijdag van 8 tot 16 uur.